ביומימיקרי

משמעות המונח ביומימיקרי היא חיקוי החיים (Biomimicry: Bio=life; mimesis=imitate). ביומימיקרי היא דיסיפלינה רב-תחומית המקדמת חיקוי ולמידה מהטבע לפתרון בעיות בדרכים מקיימות.

שיעור במנהיגות מ....דגים

מאת: יעל הלפמן כהן

איך להוביל שותפים לעבר מטרה? הרבה שעות ייעוץ ולימוד מוקדשות לכך. מחקר מעניין שנערך בלהקות דגים מציע שיעור נוסף.

מנהיגים טובים צריכים לשמור על איזון בין החתירה להשגת היעד במהירות מחד, לבין שמירה על המונהגים בדרך. מסתבר שלשקלול תמורות זה ((Trade of יש גם שורשים אבולוציוניים.
במחקר שבוצע באוניברסיטאות בריסטול, הארווארד ופרינסטון, על דגים מסוג Golden shiners, חלק מהדגים אומנו לזהות מזון שהונח בצלחת מסוימת. אז נבחנה יכולתם של דגים מאומנים אלה להגיע לצלחת המזון בנוכחות קבוצה של שמונה דגים שאינם מאומנים ואינם מיודעים לגבי צלחת המזון.

התמונה באדיבות Alexander Vasenin
נמצא שדגים מאומנים שהראו נתיבים ישרים ומהירים יותר אל צלחת המזון יותר נטו להגיע אל היעד, אך התנהגות זו קשורה ל"איבוד" הדגים הלא מאומנים מאחור, ובכישלון העברת המידע אודות מקור המזון לדגים האחרים.  אך רוב הדגים המאומנים היו מנהיגים יעילים, והראו בהחלטיות ללהקה את הכיוון מבלי לאבד את הקשר עם הקבוצה ומבלי לאבד את ההגנה שהיא מספקת. 

זה המחקר הראשון המראה שקיים שקלול תמורות בין תנועה ישירה ליעד לבין שמירה על לכידות קבוצתית אצל בעלי חיים. שקלול זה תואם השערות מסימולציות מחשב ומתצפיות באנשים. עוד נמצא, שברוב המקרים או שכל הקבוצה הלא מאומנת נשארה עם הדג המאומן (המנהיג) או שכל הקבוצה נטשה אותו. ממצא זה מעיד על חשיבות האינטראקציות בין המונהגים, וכי המנהיגות מושפעת גם מרשת רחבה יותר של אינטראקציות חברתיות.
מהמחקר ניתן להפיק תובנות לגבי התנהגות של מנהיגות יעילה, למשל הגבלת מהירות קבלת ההחלטות כאשר הלכידות הקבוצתית חשובה, או גיוס תמיכה של חלק קטן מהעוקבים יכול לעיתים להספיק לסחוף את השאר לכיוון היעד.

דווח בעיתון  American Naturalist