ביומימיקרי

משמעות המונח ביומימיקרי היא חיקוי החיים (Biomimicry: Bio=life; mimesis=imitate). ביומימיקרי היא דיסיפלינה רב-תחומית המקדמת חיקוי ולמידה מהטבע לפתרון בעיות בדרכים מקיימות.

ביו מה? סדר פסח 2018

מאת: דפנה חיים-לנגפורד
עדיין, אבל כל שנה קצת פחות, אחרי שאנחנו מציגים את נושא הביומימיקרי, חוזרת אלינו כהד השאלה: "ביו מה?" עם השנים, יותר ויותר אנשים נחשפו לתחום המרתק הזה, אך ריבוי המונחים הקשורים גורם לעיתים לבלבול. 
מאמר שיצא לאחרונה בכתב העת '& Biomimetics Bioinspiraion' מנסה לעשות סדר באינפלציית במונחים הרבים, ולקראת פסח אנחנו מביאים לכם כאן את עיקרי הדברים כהשלמה לסדר הפסח המסורתי.
אפשר לראות את ניצניה של טרמינולוגיה ביומימטית כבר בשנות החמישים של המאה הקודמת, עת המהנדס האמריקאי Otto Herbert Scmitt טבע לראשונה את המונח 'Biomimetics', שלימים קיבל ערך במילון Webster: "לימוד דרך ההתהוות, המבנה או הפונקציונליות של חומר, מנגנון או תהליך ביולוגי במטרה לייצר אותו באופן מלאכותי תוך חיקויו".
באותה תקופה, ד"ר Steele טבע את המונח 'Bionic', שאותו הגדיר באופן מאוד מצומצם: "העתקת פונקציה ביולוגית". מינוח זה נקשר בייחוד לתחום התעופה.
להבדיל משני המונחים הללו, המונח 'Bio-inspiration' הרבה יותר כוללני, וכפי שהוגדר על ידי הכימאי Whitesides משמעותו: "שימוש בתופעה ביולוגית כמעוררת מחשבה למחקר טכנולוגי". בנוסף, הוא חידד את המונח Bio-inspiration – משמעותו הוא הפשטה וחיקוי של חלק מהפונקציות והיכולות של יצור חי, אך לא בהכרח באותו המכאניזם.
הביולוגית Benyus טבעה את המונח 'Biomimicry', המקשר לראשונה למידה וחיקוי של הטבע לפתרון בעיות בדרך ברת-קיימא. בהמשך, האיחוד האירופאי המשיך את הקו הזה על ידי הגדרת מונח חדש 'Nature based solutions': "מציאת פתרונות בהשראת או בתמיכת הטבע, פתרונות שהם בעלי יתרונות סביבתיים, חברתיים וכלכליים, התורמים לחוסן באופן כללי".
בשנים האחרונות, ארגון התקנים הבינלאומי (ISO) כינס מומחים מכל העולם לוועידת תקינה בינלאומית, שמטרתה לייצר סטנדרטיזציה בתחום, ובין היתר בטרמינולוגיה הביומימטית. מייסדות ארגון הביומימיקרי הישראלי מייצגות את ישראל בוועידת תקינה זו. משנת 2015, ההגדרות הבאות הן המוסכמות על ידי ISO:
Biomimetics מוגדר כשיתוף פעולה בין-תחומי בין ביולוגיה וטכנולוגיה או תחומי חדשנות אחרים, במטרה לפתור בעיות פרקטיות באמצעות אנליזה של מערכות ביולוגיות, הפשטה שלהן, מידול שלהן והעברה ליישום.
Bionic מוגדר כטכנולוגיה שמחקה או מחליפה פונקציה ביולוגית על ידי שווה-ערך אלקטרוני או מכני.
Biomimicry & Bioinspiration מוגדרים יחדיו כפילוסופיה וגישה תכנונית בין-תחומית, המתייחסות לטבע כמודל למציאת פתרונות בתחום של פיתוח בר-קיימא.
לעיתים אנו נתקלים במחקר או בטכנולוגיה שלא ברור אם הן ביומימטיות בעיקרן או מתאימות יותר לתחום של Biomorphism, ביוטכנולוגיה, Bioengineering וכו'. כותבי המאמר מציעים לפשט את דרך הגדרת הטכנולוגיות באמצעות 'עץ החלטות' המבוסס על מידת חיקוי הפונקציה הטבעית.