ביומימיקרי

משמעות המונח ביומימיקרי היא חיקוי החיים (Biomimicry: Bio=life; mimesis=imitate). ביומימיקרי היא דיסיפלינה רב-תחומית המקדמת חיקוי ולמידה מהטבע לפתרון בעיות בדרכים מקיימות.

על זיבליות עלים והסרט אווטאר

חוקרים מאוניברסיטת טקסס טוענים כי קיימות חיפושיות מסוג זיבליות עלים מתכתיות  Chrysina gloriosa אשר יכולות להבדיל בין אור בעל קיטוב מעגלי (CP=Circularly Polarized Light) לבין אור ללא קיטוב מעגלי. יכולת זו מקנה להן יתרון תחרותי רב מאחר ורוב האור המוחזר מגופן הצבעוני של החיפושיות הינו אור בעל קיטוב מעגלי (CP).
יכולת זו מאפשרת לחיפושיות לזהות את בני מינן, אך להימנע מאויבים שאינם בעלי יכולת ראיה של אור בעל קיטוב מעגלי. רוב האורגניזם בטבע נעדרים יכולת הבחנה באור בעל קיטוב מעגלי.
קיטוב מעגלי ((CP הוא סינון אור הגורם לשדה החשמלי של האור לנוע בצורה מעגלית. אור שאיננו מקוטב נע לכל הכיוונים. מסנני CP מאפשרים ליצור סרטים בעלי אפקט תלת מימד. העין האנושית נעדרת יכולת אבחנה של אור CP ולכן אנו נדרשים למשקפיים מיוחדים לצפיה בסרטים אלו.
העובדה כי חיפושיות זיבליות עלים מתכתיות מחזירות אור CP ידועה כבר מ- 1911, אך התגלית כי קיים מין אשר יכול לראות אור CP ללא משקפי קולנוע מיוחדים נצפתה רק במחקר האחרון. מידע זה פותח פתח להבנת היתרון התחרותי שיכולת זו הקנתה לחיפושיות ולשפע יישומים בתחומי ההסוואה, הזיהוי האומנות ועוד.