ביומימיקרי

משמעות המונח ביומימיקרי היא חיקוי החיים (Biomimicry: Bio=life; mimesis=imitate). ביומימיקרי היא דיסיפלינה רב-תחומית המקדמת חיקוי ולמידה מהטבע לפתרון בעיות בדרכים מקיימות.

תחבורה בהשראת נחילי חגבים


להקות דגים, נחילי חרקים ולהקות ציפורים, משתמשים בעקרונות הקרויים "אינטליגנציית הנחיל" על מנת לשמר אנרגיה בזמן תנועה לאותו הכיוון.
המעצב האוסטרלי Charkes Rattray מאמין שעקרונות התנועה של נחילי בעלי חיים צריכים להיות הבסיס של תחבורת העתיד. הוא קיבל השראה מתנועתם היעילה של בעלי חיים הנעים בנחיל, ועיצב בהשראת תנועתם רכב הקרוי Autonomo. מר Rattary מאמין כי עקרונות "אינטליגנציית הנחיל" יהוו את הבסיס למהפכת התחבורה בשנים הבאות.

Rattary מושפע מאוד בעיצוביו מרובוטיקת חרקים ומאינטליגנציה מלאכותית, וכך, גם כלי הרכב הקונספטואלי שהציג אמור לנסוע ללא נהג ב"להקת" מכונית הצמודות זו לזו, במטרה להגיע ליעילות אנרגטית גבוהה, בדומה ליעילות האנרגטית שמקנה ללהקת שקנאים, למשל, המבנה שבו הם עפים.
המכונית מתוכננת כך שתהיה צרה ביותר, קצת יותר ממטר רוחבה, והמרחק בין שתי מכוניות יסתכם בכ- 20 ס"מ בלבד. בנוסף, יאפשר מנגנון התנועה של הגלגלים מעבר כמעט מקבילי בין נתיבי התחבורה.
סרט המתאר את ה Autonomo .
תכנון זה ייעל את התנועה ויצמצם את חיכוך המכונית באוויר. בנוסף, לא יצריך התכנון שינוי מהותי בתשתיות הכביש. רוחבה של המכונית יאפשר, למעשה, תנועה של שני כלי רכב בנתיב אחד.
מערכות מחשוב וסדרת מצלמות יאפשרו עיבוד נתונים בזמן אמת, קבלת פידבק חיצוני של המערכת מהסביבה הקרובה והרחוקה וניהול תנועת "להקת" המכוניות באופן היעיל ביותר.
בטבע, סדרת ביו-סנסורים, היא המאפשרת ללהקות ציפורים, חרקים ודגים תנועה ללא תאונות, וגם במערכת המתוכננת תאפשר מערכת חיישנים לצמצם באופן ניכר את מספר התאונות ואת הנזק מהן.
האם בעתיד ניסע בלהקת במכוניות דוגמת Autonomo? כבר היום משתמשת חברת BMW בעקרונות "אינטליגנציית הנחיל" בעיבוד נתוני התחבורה בנתיב הנסיעה בעזרת שורה ארוכה של סנסורים המותקנים בסביבת המכונית.