ביומימיקרי

משמעות המונח ביומימיקרי היא חיקוי החיים (Biomimicry: Bio=life; mimesis=imitate). ביומימיקרי היא דיסיפלינה רב-תחומית המקדמת חיקוי ולמידה מהטבע לפתרון בעיות בדרכים מקיימות.

ועדת תקינה בינלאומית בתחום הביומימטי

מאת: דפנה חיים לנגפורד

פעמים רבות אנחנו נתקלים במוצר, במחקר או בפרויקט ואנחנו לא בטוחים: האם הוא מתאים להגדרה של ביומימיקרי? האם מכונת דיאליזה היא מוצר ביומימטי? הורמון האינסולין? פסל של אריה? תהליך שיווקי? לשאלות אלה ואחרות אנו נדרשים על בסיס יומי, מכיוון שכמו בכל תחום הנמצא בצמיחה, ההגדרות והטרמינולוגיה עדיין אינם מבוססים דיים. מסיבה זו ומסיבות נוספות, הוקמה ועדת תקינה בינלאומית שתפקידה לכתוב תקן ביומימטי ISO/TC 266.
החודש (מאי 2013), התכנסה ועדת התקינה לפגישת עבודה שנייה בפאריז. ארגון הביומימיקרי הישראלי מייצג את ישראל ואת מכון התקנים הישראלי בוועדת תקינה זו, שיש בה נציגים גם מגרמניה, צרפת, בלגיה, יפן ודרום קוריאה.

מטרת וועדת התקינה לכתוב תקן כולל, שיעסוק ב (1) טרמינולוגיה ומתודולוגיה, (2) מבנים וחומרים, (3) אופטימיזציה ביומימטית ו- (4) מאגרי מידע רלוונטים. ישראל שותפה פעילה בקבוצות עבודה אלה.
אחד הנושאים השנויים במחלוקת שנדונו בוועדה, הוא נושא הטרמינולוגיה וההגדרות השונות בתחום. מינוחים שונים צצים ועולים בשנים האחרונות, וכל גוף מהגופים הפעילים בתחום הביומימיקרי מייחס הגדרות שונות למינוחים אלה. בין המינוחים שנדרשנו ללבן, ולתאם עבורם הגדרות נמצאים: ביוניקה Bionics, ביומימטיקה Biomimetics, ביומימיקרי Biomimicry, ביו-הנדסה Bioengineering, והשראה מהטבע Bioinspiration. בנוסף להגדרות, נדרשו חברי הועדה לפתח מנגנון מבדיל בין המצאות ביומימטיות לבין המצאות שאינן ביומימטיות. מודל זה פותח ונבחן על ידי חברי הועדה, ויפורסם עם סיום העבודה על התקן.
לסיכום – תחום הביומימיקרי מתפתח באופן מרשים ביותר, שותפים ראויים לחזון ולדרך מקדמים מחקרים רבים בתחום זה בכל העולם, והדיסציפלינה, שנמצאת בראשיתה, הולכת ומתפתחת בקצב ראוי לציון.