ביומימיקרי

משמעות המונח ביומימיקרי היא חיקוי החיים (Biomimicry: Bio=life; mimesis=imitate). ביומימיקרי היא דיסיפלינה רב-תחומית המקדמת חיקוי ולמידה מהטבע לפתרון בעיות בדרכים מקיימות.

מגז מזהם למלט ירוק

בטבע, הפסולת של האחד היא מקור המשאב של האחר במעגל החומר והאנרגיה המהווה את הבסיס לקיום בעלי החיים והצמחים בכדור הארץ. על בסיס עקרון זה, חברת Calera פועלת לצמצום פליטות גזי חממה  באמצעות שימוש בפסולות תחנות כוח ליצור מלט וחומרי בניה נוספים. הטכנולוגיה הייחודית לחברה מאפשרת לצמצם את פליטות המזהמים מתחנות הכוח, לצמצם את שינוע חומרי הגלם ממקום למקום וליצור חומר גלם איכותי.

קליטת הפחמן והפיכתו למינרל יציב הוא לב ליבה של הטכנולוגיה של Calera. תהליך זה הוא למעשה מינרליזציה על ידי נוזל שיקוע (Mineralization via Aqueous Precipitation - MAP). בשיטה זו הפחמן הדו-חמצני מתחנות הכוח נספג במים ומגיב עם קשיות המים ליצירת מינרל פחמתי וביקרבונט מוצק. התרכובות המינרליות הללו, לא רק שמצמצמות את רמת הפליטה של הפחמן הדו חמצני לאויר אלא אף בעלות ערך למספר יישומים בתחום הבניה.
סידן, מגנזיום קרבונט וביקרבונט הדומים לאלו המצויים בשלד של בעלי חיים וצמחים ימיים נוצרים על ידי קליטת פחמן דו חמצני מתחנות הכוח והפיכתו למינרלים יציבים. תוצרי התהליך מאפשרים יצירת מלט. הרכב המלט שונה ממקום למקום ותלוי בהרכב המים מצד אחד והרכב הגזים הנפלטים מתחנות הכוח מצד שני. כאשר בגז הנפלט מתחנת הכוח יש לדוגמא גם גופרית וכספית, המלט יכיל עקבות של חומרים אלו. בעוד תהליכים שונים לקליטת פחמן דו חמצני דורשים ניקוי הגז מהגופרות השונות, התהליך של Calera הוכח כתהליך איתן ובעל רגישות נמוכה להרכב הגז.
תוצר לוואי נוסף של תחנות הכוח הוא האפר. אפר זה משמש גם הוא כחלק מהתהליך של Calera ובכך מצמצם את פסולת תחנות הכוח וגם את הצורך באחסון האפר.
בשנת 2007, מדינת קליפורניה צרכה יותר מ 130 מליון טון אגרגטים ו 13 מיליון טון מלט. רוב החומר יובא ממדינות אחרות, כולל קנדה.
חברת Calera בנתה מתקן הדגמה המסוגל לקלוט 30,000 טון פחמן דו חמצני לשנה, המתקן נבנה לצד Dynegy's Moss Landing תחנת כוח מבוססת גז, כך שהפליטות המזהמות של מתקן אחד משמשות לייצור חומר בעל ערך במתקן שני.