ביומימיקרי

משמעות המונח ביומימיקרי היא חיקוי החיים (Biomimicry: Bio=life; mimesis=imitate). ביומימיקרי היא דיסיפלינה רב-תחומית המקדמת חיקוי ולמידה מהטבע לפתרון בעיות בדרכים מקיימות.

ועדת התקינה הביומימיטית הבינלאומית, קיוטו, יפן

מאת: יעל הלפמן כהן

החודש התכנסה ועדת התקינה הביומימטית בקיוטו שביפן. הועדה אמונה על כתיבת תקן לתחום הביומימטיקה ופועלת משנת 2012. בוועדה חברות 10 מדינות פעילות, ובהן ישראל המיוצגת על ידי יו"ר ארגון הביומימיקרי הישראלי, ד"ר דפנה חיים לנגפורד, ומנכ"ל הארגון, ד"ר יעל הלפמן כהן, ועוד 14 מדינות משקיפות, שלהן אין זכות הצבעה.


לאחר כארבע שנים של עבודה, המבוססת על שיתוף ידע בין מדינות שונות בעולם, סיימו שתי קבוצות עבודה את תפקידן, והתקנים שנכתבו הופקדו ומוצעים כעת למכירה במשרדי מכוני התקנים בעולם.
התקן הראשון שהופקד,,ISO / DIS 18458 "ביומימטיקה - טרמינולוגיה, מושגים ומתודולוגיה", עוסק  בהגדרת מושגי היסוד והטרמינולוגיה של התחום, ומשרטט את הגבולות בינו ובין דיסציפלינות קרובות. הכלי המרכזי המוצע בתקן זה הוא מדד, המאבחן האם מקרה נדון הוא ביומימטי או לא בהתבסס על קיומם של  שלושה מרכיבים: מערכת ביולוגית, הפשטה של הפתרון הביולוגי, והעברה ליישום. בהעדר אחד ממרכיבים אלו, המקרה הנדון לא נחשב ביומימטי. התקן עשיר בתיאורי מקרה הנדונים על פי מדד זה.
התקן השני שהופקד, ,ISO / DIS 18459 "ביומימטיקה – אופטימיזציה מבנית", עוסק באופטימיזציה של מבנים בהקשר ביומימטי.  התקן מציע כלי אופטימיזציה ממוחשבים לתכנון אופטימלי של רכיבי המערכת, על ידי מקסום שלהם, או על ידי מזעורם.  
שתי קבוצות עבודה של ועדת התקינה עדיין פעילות, ונמצאות בשלבי כתיבה ופיתוח של תקנים. אחת הקבוצות עוסקת בפיתוח תשתית להעברת ידע בין תחום הביולוגיה ותחום ההנדסה, על מנת לגשר על הפער בין התחומים. הקבוצה מגדירה תקן לפיתוח אונטולוגיה לתחום הביומימטיקה. {אונטולוגיה היא אוסף המושגים והקשרים ביניהם, כלומר מושגים מתחום הביולוגיה ומתחום ההנדסה והקשרים ביניהם תוך התייחסות לביומימטיקה}. 
בפגישת ועידת התקינה ביפן נדונו הצעות לקבוצות עבודה חדשות: (1)  ביומימיקרי וקיימות (2) כלי להערכת פרויקטים ביומימטיים. טרם התקבלה החלטה על פתיחת קבוצות אלו.
ועדת התקינה הביומימטית היא במה לדיון ולהחלפת ידע בין מומחים בעולם. היא מהווה חלק חשוב בגיבוש תחום הביומימטיקה כדיסציפלינה מדעית בהירה ובעלת תשתיות ידע מוצקות. התקנים מתעדים את בסיס הידע הקיים, והם נועדו לתמוך במהנדסים ובמתכננים העוסקים ביישום של תהליכי תכנון ביומימטיים.
ישיבת הועדה ננעלה ב- 21 באוקטובר.

למידע נוסף