ביומימיקרי

משמעות המונח ביומימיקרי היא חיקוי החיים (Biomimicry: Bio=life; mimesis=imitate). ביומימיקרי היא דיסיפלינה רב-תחומית המקדמת חיקוי ולמידה מהטבע לפתרון בעיות בדרכים מקיימות.

תאים סולאריים בהשראת הטבע

מאת: דפנה חיים לנגפורד

שמש היא מקור לאנרגיה נקייה ובלתי מתכלה. אחת המגבלות בניצול אנרגית השמש היא היעילות האנרגטית הנמוכה של התאים הסולריים (6%-11% ) הן בקליטת אור השמש והן בתהליך התמרת ארגיית האור לאנרגיה חשמלית.
קבוצות מחקר מכל רחבי העולם עומלות על פיתוח תאים סולאריים המנצלים ביעילות רבה יותר את אור השמש. אחת הקבוצות מאוניברסיטת קליפורניה חוקרת את תהליך קליטת האור בתהליך הפותוסינתזה לצורך פיתוח "אנטנות" קולטות אור שישמשו לקליטת אור יעילה גם בתאים סולאריים להפקת אנרגיה.
מסתבר, שמערכת קליטת האור בצמח בעלת פונקציונליות הדומה לאנטנה. הכלורופילים (פיגמנטים קולטי אור) מסודרים כך שקליטת אור השמש תהיה מירבית ותנצל אורכי גל שונים מאזורים שונים, ובכך מוגברת היעילות האנרגטית. על ידי חקר מבנה "אנטנת" הכלורופילים מתעדים החוקרים להניח את הבסיס לפיתוח תאים סולאריים יעילים יותר בשיטות ננוטכנולוגיות.