ביומימיקרי

משמעות המונח ביומימיקרי היא חיקוי החיים (Biomimicry: Bio=life; mimesis=imitate). ביומימיקרי היא דיסיפלינה רב-תחומית המקדמת חיקוי ולמידה מהטבע לפתרון בעיות בדרכים מקיימות.

ביומימיקרי לשיפור תקשורת אנושית לקיימות

גב' מאיה גבעון, ערכה את מחקר המסטר שלה בנושא תקשורת בהשראת הטבע. גב' גבעון, חקרה מנגנוני התקשורת של 35 אורגניזם שונים, ומצאה כי ניתן ללמוד שיטות חדשות ואפקטיביות להעברת מסרים.


מאת: אנדריאה אלטמן, הת'ר שאנד ומאיה גבעון. מאנגלית: מאיה גבעון
מרמת התא ועד למערכות אקולוגיות שלמות, כל היצורים החיים תלויים בתקשורת מוצלחת כדי לשרוד. נראה שהיום, לנוכח האתגרים הסביבתיים העומדים בפנינו, הישרדותנו כמין על פני הכדור תלויה יותר מתמיד ביכולת לתקשר ביעילות זה עם זה.
שלוש סטודנטיות לתואר שני בתוכנית הבין לאומית ל"מנהיגות אסטרטגית לקיימות"
 (Strategic Leadership towards Sustainability) שבמכון הטכנולוגי בלקינגה בשבדיה, בחנו דרכי תקשורת מוצלחות בטבע במטרה לשפר את יכולות התקשורת האנושית, בדגש על נושאי קיימות.
עולם הטבע מציע דוגמאות רבות בהן תקשורת מהווה אתגר. יצורים רבים פיתחו אסטרטגיות שונות ומשונות לתקשורת. כפי שעולם הטבע משמש השראה לעיצוב, הנדסה, תכנון ובניה, האם נוכל ללמוד ממנו גם דרכי תקשורת יעילות יותר?
העבודה משלבת לראשונה את תפיסת הביומימיקרי עם המערכת לתכנון אסטרטגי בר-קיימא
 (Strategic Sustainable Development- FSSD) הכוללת את ההגדרה המדעית המקיפה ביותר כיום לקיימות. מתודולוגיית "עקרונות החיים" המשמשת את מכון הביומימיקרי בארצות הברית שמשה כמתודולוגיית המחקר המובילה.
החוקרות התמקדו בכ-35 אורגניזמים, מחיידקים ועד גורילות, כמקרי בוחן לדפוסי תקשורת מוצלחים החוזרים על עצמם בעולם החי. דפוסי תקשורת שחזרו על עצמם למעלה משלוש פעמים תורגמו לשפה ידידותית למשתמש, בתוספת דוגמאות מהטבע ושאלות מנחות במטרה לשמש כעקרונות מנחים בעת פיתוח אסטרטגיות תקשורת למסרים בנושאי קיימות.
על אף שרבים מבין 14 העקרונות שנמצאו הם אינטואיטיביים, מוכרים וחלקם אפילו כבר נמצא בשימוש באסטרטגיות תקשורתיות, כמה מהם מציגים רעיונות חדשים בהקשר של תקשורת מסרים בנושאי קיימות.
החוקרות מאמינות כי המפתח לתקשורת יעילה טמון בשילוב משתנה של מספר עקרונות בכל פעם, כפי שמתרחש בטבע. העקרונות שנמצאו יכולים לסייע לכל המעוניין לתכנן אסטרטגיה תקשורתית להעברה פשוטה ויעילה יותר של מסרים לקיימות ובמקביל לשמש השראה ותזכורת חשובה להיותנו חלק מעולם הטבע.
תקציר התזה