ביומימיקרי

משמעות המונח ביומימיקרי היא חיקוי החיים (Biomimicry: Bio=life; mimesis=imitate). ביומימיקרי היא דיסיפלינה רב-תחומית המקדמת חיקוי ולמידה מהטבע לפתרון בעיות בדרכים מקיימות.

פיתוח תרבות ארגונית בת קיימא – מיליארד אורגניזמים לא טועים

מאת: צביקה פופר ויעל הלפמן כהן
 
אנלוגיה בין העולם הארגוני לעולם הטבעי, המבוססת על השוואת ארגון עסקי לאורגניזם חי, נמצאת בבסיסה של שיטת אבחון ארגוני חדשה.
עולם הטבע הסובב אותנו ידוע ביכולותיו המופלאות לפעול ביעילות רבה, לנצל חומרי גלם באופן מיטבי, להתאים עצמו לשינויים, לשאוף לשמירה על איזון ולדאוג לעתידם ולרווחתם של הדורות הבאים. אנשי מחקר ומעשה מתחומי מנהל העסקים והייעוץ הארגוני, מוצאים עניין רב בחקר מאפיינים ברי קיימא אלה ובשילובם בעולם הארגוני.
כאשר נדרשים ארגונים לקבלת החלטות אסטרטגיות לגבי המשך פעילותם, הם מתבססים לרוב על בחינה של משתנים רבים, תוך הסתמכות על שיטות מגוונות של אבחון ושל ניהול. שיטת אבחון חדשה מבוססת על ראיה ביומימטית, משווה בין אורגניזם בטבע לארגון עסקי, מתוך הנחה שאנלוגיה זו יכולה לקדם תובנות ברמה הארגונית. באנלוגיה זו אנו מתייחסים אל ארגון עסקי כאל אורגניזם חי ונושם המורכב מאיברים, דורש חומרי הזנה בכדי להתקיים, שואף לצמוח, להתרחב ולהתרבות, מושפע מסביבת המחייה שלו וכמובן משפיע עליה.
ארגון המתנהל באופן בר קיימא דומה במהותו להתנהלות של אורגניזם חי בשלוש תכונות עיקריות:
1. הוא בעל יכולת לייצר את מרבית חומרי הבניין הדרושים לקיומו ביעילות ובאופן עצמאי, מתוך חומרי ההזנה הבסיסיים אותם הוא קולט. כפי שאורגניזם זקוק לחומרי הזנה לשם קיומו, כך זקוק גם הארגון למשאבים שונים כדי שיוכל לתפקד. ניהול מושכל של המשאבים לכל אורך שרשרת הערך יניב תועלות שונות כגון חיסכון כספי, חיסכון כמותי, הקטנת הפגיעה הסביבתית, שיפור תנאי העסקה והייצור וכדומה.
2. הוא בעל ממשק המאפשר מעבר דו כיווני מבוקר של חומרים אל תוך ואל מחוץ לארגון. בתקופה בה אנו חיים לא ניתן לנהל לאורך זמן ארגון אשר יהיה מנותק מהסביבה בה הוא קיים. על מנת שארגון יהיה מעודכן ותחרותי הוא צריך לאפשר מעבר דו כיווני של ידע, של טכנולוגיות, של רעיונות ושל קשרי מסחר חדשניים.
3. הוא בעל יכולת הסתגלות ותגובה לשינויים חיצוניים ופנימיים. כפי שאורגניזמים המותאמים לסביבתם שורדים, כך שורדים גם ארגונים. ארגונים בעלי יכולת גבוהה להגיב לסביבות דינמיות בגמישות וביעילות, ובעלי יכולת להתמודד עם אילוצים, זוכים ביתרון מובהק על פני מתחריהם, ויוצרים לעצמם בסיס פעולה חזק, יציב וגמיש המאפשר קיום יציב לאורך זמן.
אנלוגיות נוספות בין העולם הארגוני לעולם הטבעי, כמו חקר העקרונות המקיימים במערכות אקולוגיות והתאמתם לארגונים עסקיים, יכולות לקדם חשיבה ארגונית חדשנית בעלת ערך תיאורטי ויישומי.