ביומימיקרי

משמעות המונח ביומימיקרי היא חיקוי החיים (Biomimicry: Bio=life; mimesis=imitate). ביומימיקרי היא דיסיפלינה רב-תחומית המקדמת חיקוי ולמידה מהטבע לפתרון בעיות בדרכים מקיימות.

חדשות מהטבע מאי 2010קוראים יקרים,
החודש ציינו את חג הביכורים וחגגנו את פרי אדמתנו.החקלאות התעשייתית מתמקדת לרוב בזן אחד, חד שנתי ומשתמשת בדלק מאובן למיכון ובחומרי הדברה ודישון. אם נסתכל בטבע על מערכות אקולוגיות טבעיות נראה שהן מורכבות ומבוססות על מגוון מינים, משתמשות במשאבים המקומיים, ממחזרות את רכיבי המזון שלהן ומשמרת את פוריות האדמה. התבוננות במערכות אלו מלמדת כי המגוון מאפשר קיום מערכת מתפקדת ועמידה לשינויים לאורך הזמן.
מגוון המינים הוא נושא סביבתי חשוב ומרכזי. שנת 2010 הוכרזה על-ידי האו"ם כשנת מגוון המינים, ועל כן הוקדש כנס ירושלים לסביבה וטבע שנערך החודש, לנושא שימור המגוון הביולוגי.
מעריכים שיש כיום בעולם כ- 13 מיליון מינים מהם זוהו רק 1.75 מיליון.
שמירה על מגוון המינים חשובה לקיומה ותפקודה של המערכת האקולוגית כולה. המינים הם המרכיבים הביוטיים של כל מערכת אקולוגית, פגיעה במין מסוים עלולה לגרום לפגיעה במינים נוספים ולמוטט מערכת אקולוגית שלמה.
תחום הביומימיקרי שופך אור נוסף על חשיבות השמירה על מגוון המינים. הטבע "כמורה, מודל, ומדד" מאבד כמה ממוריו הטובים מדי יום. כל אחד מהמינים הנכחדים לא יוכל יותר לשמש כמקור השראה ללמידה ולפיתוח מקיים.


קריאה מהנה,
ארגון הביומימיקרי הישראלי