ביומימיקרי

משמעות המונח ביומימיקרי היא חיקוי החיים (Biomimicry: Bio=life; mimesis=imitate). ביומימיקרי היא דיסיפלינה רב-תחומית המקדמת חיקוי ולמידה מהטבע לפתרון בעיות בדרכים מקיימות.

בית החוטם: מאווררים משמרי טמפרטורה

ציפורים קטנות ויונקים ממזערים את אובדן החום בתהליך הנשימה באמצעות משחלפי החום הנמצאים במעברי האף. תהליך הנשימה הינו תהליך בזבזני מבחינה אנרגטית בו אובד חום קריטי. אויר הנשאף לגוף בדרך כלל קר מטמפרטורת הגוף ובעל החיים מפסיד חום בנשיפת אויר שהתחמם בגופו לסביבה. משחלפי החום המצויים בתעלות האף, נועדו למזער את בעיית איבוד החום. במהלך הנשיפה, החום נכלא בדופן כלי הנשימה כך שהאויר יוצא כמעט בטמפרטורת הסביבה. בשאיפה, החום הכלוא משתחרר לאויר הנשאף וכך האויר המגיע למערכת הנשימה חם יותר מטמפרטורת הסביבה ואובדן האנרגיה לשימור החום קטן.
מבנים עומדים בפני אותו אתגר. יש לאוורר מבנים תוך איבוד חום מינימלי בחורף ואיבוד קור מינימלי בקיץ. משחלפי חום אומנם קיימים בשוק, אך עדיין לא הגיעו לשימוש בבתים מאחר ואינם פשוטים ויעילים כפי שקיים במודל הטבעי. חוקרים מארה"ב (Duke University) פיתחו מודל המבוסס על משחלפי החום הטבעיים שמטרתו להחליף אויר עם הסביבה ללא השפעה על הטמפרטורה בתוך המבנה. תוצאות הניסויים עם מודל ראשוני זה הן כי שימוש במודל חילוף החום של יונקים שונים, יכול לסייע רבות לחיסכון אנרגטי בחימום וקירור מבנים. עוד נמצא במחקר, כי ככל שתעלות האוורור עם משחלפי החום ארוכות וצרות יותר, בדומה לכלי הנשימה, כך פעולתן אפקטיבית יותר.